Pet zadnjih objava (31. listopada 2014. godine)

Transfer DNA molekule iz bakteriofaga u bakteriju: U nedavno objavljenom članku Ejecting Phage DNA against Cellular Turgor Pressure Sanjin Marion, novak koji kod mene izrađuje svoju doktorsku tezu, i ja, razmatrali smo mehaniku i termodinamiku izbacivanja DNA molekule iz virusa u bakterije na kojima ti virusi, bakteriofagi, parazitiraju.

Virusi: matematički ubojiti: 13. kolovoza 2014. godine održao sam predavanje "Virusi: matematički ubojiti". Predavanje je započelo u 20:30 kao zadnja točka na dnevnom programu ljetnog kampa mladih matematičara u organizaciji udruge Mladi nadareni matematičari „Marin Getaldić“.

Eppur si muove: Nanotehnologija: 26. ožujka 2014. godine, u zagrebačkog gradskoj knjižnici održana je tribina o nanotehnologiji. Tribinu sam vodio i organizirao ja, a gosti su mi bili dr. sc. Marko Kralj, mag. phys. Sanjin Marion i dr. sc. Tomislav Vuletić.

Istrakonsko predavanje: 29. ožujka održao sam na Istrakonu, istarskoj konvenciji fantastike i SF-a u Pazinu predavanje "Intervencija u biologiju: nano-bio-materijali i evolucija nano-X-mena".

Mekana i vlažna nanoznanost: 21. studenog 2013. godine gostovao sam u emisiji "Treći element" Hrvatske radio-televizije (HRT3). Tema je bila "mekana i vlažna nanoznanost" odn. biofizika, a gosti su bili dr. sc. Galja Pletikapić s Instituta Ruđer Bošković i ja.

<< Arhiva Transfer DNA molekule iz bakteriofaga u bakteriju >>

Zadnji put osvježeno 31. listopada 2014. godine