Pet zadnjih objava (4. ožujka 2015. godine)

Teleologija oblika: Oblik je način zauzimanja prostora. Tijela mogu prostor zauzimati oblo i mekano, kao kruška, ispresijecati ga oštro i sitno poput bodljikave žice, ili ga razdijeliti na unutrašnjost i vanjštinu kao što to čini plastična boca.

Transfer DNA molekule iz bakteriofaga u bakteriju: U nedavno objavljenom članku Ejecting Phage DNA against Cellular Turgor Pressure Sanjin Marion, novak koji kod mene izrađuje svoju doktorsku tezu, i ja, razmatrali smo mehaniku i termodinamiku izbacivanja DNA molekule iz virusa u bakterije na kojima ti virusi, bakteriofagi, parazitiraju.

Virusi: matematički ubojiti: 13. kolovoza 2014. godine održao sam predavanje "Virusi: matematički ubojiti". Predavanje je započelo u 20:30 kao zadnja točka na dnevnom programu ljetnog kampa mladih matematičara u organizaciji udruge Mladi nadareni matematičari „Marin Getaldić“.

Eppur si muove: Nanotehnologija: 26. ožujka 2014. godine, u zagrebačkog gradskoj knjižnici održana je tribina o nanotehnologiji. Tribinu sam vodio i organizirao ja, a gosti su mi bili dr. sc. Marko Kralj, mag. phys. Sanjin Marion i dr. sc. Tomislav Vuletić.

Istrakonsko predavanje: 29. ožujka održao sam na Istrakonu, istarskoj konvenciji fantastike i SF-a u Pazinu predavanje "Intervencija u biologiju: nano-bio-materijali i evolucija nano-X-mena".

<< Arhiva Teleologija oblika >>

Zadnji put osvježeno 4. ožujka 2015. godine