Transfer DNA molekule iz bakteriofaga u bakteriju (31. listopada 2014. godine)

profili kondenziranih DNA torusa

U nedavno objavljenom članku >> Ejecting Phage DNA against Cellular Turgor Pressure Sanjin Marion, novak koji kod mene izrađuje svoju doktorsku tezu, i ja, razmatrali smo mehaniku i termodinamiku izbacivanja DNA molekule iz virusa u bakterije na kojima ti virusi, bakteriofagi, parazitiraju.

Premda se ranije smatralo da je glavni fizikalni mehanizam za izbacivanje DNA iz virusa visoki tlak koji proizvodi gusto pakirana DNA u virusu, pa se ona zapravo "uštrca" u bakteriju, mi smo pokazali da bi dominantni mehanizam mogao biti kondenzacija DNA molekule unutar bakterije. Kondenzirana DNA se tipično opaža u obliku torusa unutar kojih je gusto namotana, a profili tih torusa prikazani su na slici iznad.

Je li to jedini fizikalni efekt važan za objašnjenje fenomena, ne možemo reći, ali možemo reći da objašnjava prolazak DNA u bakteriju čak i usprkos unutarnjem tlaku koji u bakterijama vlada (tzv. turgor pressure).

Članak je objavljen u časopisu Biophysical Journal, a možete ga >> downloadirati OVDJE.

Zadnji put osvježeno 31. listopada 2014. godine