MPB Ivora Krešića (11. ožujka 2013. godine)

Danas je mag fizike (mag. phy.) Ivor Krešić obranio svoj diplomski rad naziva "Sterički modificirana Poisson-Boltzmannova jednadžba". Za njega je dobio najveće moguće ocjene od povjerenstva pred kojim ga je branio.

Ivoru sam mentor diplomskog rada bio ja pa uz njegovu suglasnost, >> OVDJE donosim PDF zapis njegovog diplomskog rada (1.8 MB).

Poisson-Boltzmannov pristup je inače vrlo uobičajen u razmatranju ionskih otopina te zasjenjenju elektrostatskih međudjelovanja u biološkim i mekim sustavima. Premda ima svoja značajna ograničenja, u primjenama na konkretne sustave daje razumne rezultate. Ja sam ga koristio u svom znanstvenom radu mnogo puta dosad.

Ivor se bavio modifikacijom pristupa tako da on korektno opisuje konačne veličine iona, odn. činjenicu da postoji maksimalna moguća koncentracija zasjenjujućeg naboja određena gustim pakiranjem ionskih "kuglica". Taj se efekt vidi na slici ispod koja prikazuje distribuciju protuiona (iona u otopini koji su mobilni i zasjenjuju "fiksni" naboj) u prostoru između dvije jednako nabijene ravnine (odn. poluprostora). Dok Poisson-Boltzmannov pristup (puna linija) predvidja znatni porast koncentracije (c-) zasjenjujućih iona blizu ploča, modificirani Poisson-Boltzmann (crtkana linija) predviđa praktički konstantni profil gustoće zasjenjujućih protuiona. Ovo je posljedica steričkog "odbijanja".

MPB i PB pristupi

Pa eto, stvar jest prilično kruta i profesionalno nabrijana, ali nadam se da tamo vani ima nekoga koga bi mogao zanimati >> diplomski rad Ivora Krešića u PDF zapisu (1.8 MB).

Zadnji put osvježeno 11. ožujka 2013. godine