Popis i download znanstvenih radova (srpanj 2015. godine)


Moj >> Google Scholar profil koji pokazuje i približnu citiranost radova.

Oblici, energetika, dinamika i termodinamika nanometarskih objekata

Kvantna dinamika

Adsorpcija i (termo)dinamika plinova u materijalima od ugljikovih nanocijevi

Raspršenje atoma termalne energije na površinama

Interakcija valentne foto-šupljine i fonona: stanja u površinskim kvantnim jamama.

Prostiranje "bijele" svjetlosti u nelinearnim optičkim materijalima

Magistarska i doktorska teza: